BM  /  EN

Melalui sistem ERP, tuan-tuan dan puan-puan perlu merekodkan kehadiran dan ketibaan di setiap lokasi yang dituju seterusnya membolehkan pihak pengurusan mengetahui dengan lebih lanjut keberadaan pekerja di sesuatu lokasi.

Pihak pengurusan telah menetapkan bahawa setiap pekerja yang keluar ke lokasi perlu menggunakan ‘Punch in’ apabila tiba di setiap lokasi dan ‘Punch out’ apabila keluar/balik dari lokasi/site tersebut. Begitu juga jika tidak ke pejabat atau terus ke lokasi pada waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah ‘Punch in’ menggunakan sistem ERP.

Cara punch in pekerja
HR portfolio > HR08/09 > today attandence all > tick staff  yang hadir > masuk

Cara punch in diri sendiri
Cara 1:
Menu saya > HR08/09 > punch in
Cara 2:
Klik ikon punch in > punch in

maksud icon/gambar
Ambulance = MC/cuti sakit
Katil = rest day/hari rehat
Palang bulat = absent


Click to see list of latest news